DAFTAR PEJABAT KECAMATAN TODANAN

 CAMAT TODANAN

1. Nama : Drs. HENY ARIYANTO, MM.
2. NIP : 19680122 199001 1 001
3. Pangkat, Golongan : Pembina Tk. I,  IV/b
4. Alamat : Perumda Blora

SEKRETARIS CAMAT TODANAN

1. Nama : M. TOHA MUSTOFA, SSi, MKes.
2. NIP : 19691103 199703 1 006
3. Pangkat, Golongan : Pembina,  IV/a
4. Alamat : Kel. Karangjati, Kec. Kota Blora

KASI PEMERINTAHAN KECAMATAN TODANAN

1. Nama : LASONO, SE.
2. NIP : 19640603 198903 1 010
3. Pangkat, Golongan : Penata Tk. I,  III/d
4. Alamat : RT. 02, RW. 02 Ds. Todanan, Kec. Todanan
 

KASI TRANTIB KECAMATAN TODANAN

1. Nama : EDY LIMANDOKO
2. NIP : 19640731 198508 1 002
3. Pangkat, Golongan : Penata Tk. I,  III/d
4. Alamat : RT. 01, RW. 02 Ds. Ketileng, Kec. Todanan

KASI PEMBANGUNAN KECAMATAN TODANAN

1. Nama : Ir. DJOKO SAYOGO
2. NIP : 19601209 199203 1 001
3. Pangkat, Golongan : Penata Tk. I,  III/d
4. Alamat : RT. 07, RW. 01 Ds. Todanan, Kec. Todanan

KASI KESEJAHTERAAN RAKYAT KECAMATAN TODANAN

1. Nama : SUPARJO, S.Pd. MM.
2. NIP : 19610311 198201 1 004
3. Pangkat, Golongan : Pembina,  IV/a
4. Alamat : RT. 02, RW. 02 Ds. Wotbakah, Kec. Japah

KASI PELAYANAN DAN PERIJINAN KECAMATAN TODANAN

1. Nama : SUTRISNO
2. NIP : 1964O323 198803 1 011
3. Pangkat, Golongan : Penata Tk. I,  III/d
4. Alamat : RT. 02, RW. 03 Ds. Pendem, Kec. Ngaringan
 

KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN KECAMATAN TODANAN

1. Nama : SUDIRO, SE.
2. NIP : 19750425 199903 1 008
3. Pangkat, Golongan : Penata Muda,  III/a
4. Alamat : RT. 01, RW. 02 Ds. Kemiri, Kec. Kunduran

BENDAHARA GAJI KECAMATAN TODANAN

1. Nama : MARSINI
2. NIP : 19670410 199203 2 014
3. Pangkat, Golongan : PENATA MUDA TK. I ( III/B )
4. Alamat : RT. 01, RW. 01 Ds. Cokrowati, Kec. Todanan